добродоjдовте во виталеда
  • WE LOVE CARS

  • WE ARE SMART GARAGE

  • WE CARE

ЗАГРЕВАЊЕ

ЗАГРЕВАЊЕ

Загревањето на моторот наутро е МИТ. Моторот најбрзо и најдобро се загрева кога е подложен на умерено и континуирано оптоварување. Доволни се неколку секунди работа во место и ТРГНУВАЈТЕ полека ...

Работата во место единствено успева да Ви потроши гориво и да ја загади дополнително атмосферата...
Пријатно возење....