добродоjдовте во виталеда
  • WE LOVE CARS

  • WE ARE SMART GARAGE

  • WE CARE

Мокар под

Мокар под


Мокар под ? Проблеми со инсталација ? Тоа се последици од продорот на атмосферска вода во кабината.
Причината е нечистотијата во моторниот простор која ги блокира одводните канали.

Последиците се сериозни, покрај непријатната миризба тука се и потенцијалните проблеми со елктриката и електрониката.
Затоа е најдобро редовно чистење и тоа два пати годишно.